HOME 公告 榮譽事項 內容
 
 
分享:
標題 恭賀盧重興教授、魏銘彥教授、梁振儒教授 榮獲 國立中興大學104年度特聘教授
日期 2015-06-15
 

                

                 恭賀

               

                  盧重興教授、魏銘彥教授、梁振儒教授兼系主任  

 

                

                   榮獲 國立中興大學104年度特聘教授