HOME 公告 總覽 內容
 
 
分享:
標題 恭賀本系五位老師榮獲產學合作優良獎
日期 2016-01-19
 

 

    恭賀

 

    莊秉潔 教授     盧重興教授       謝永旭教授      洪俊雄教授          

 

      

          張書奇副教授

   

 

        榮獲產學合作優良獎

 

 

 

 

 
 
檔案下載1 : 產學合作傑出獎.pdf