HOME 公告 總覽 內容
 
 
分享:
標題 恭賀本系張書奇老師榮獲104年度土基會績效卓著獎
日期 2015-11-30
 
 

          

         恭賀

 

            

           張書奇老師

 

            

           榮獲104年度土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案成果發表

              

             

            獲得 底泥類績效卓著獎