HOME 公告 總覽 內容
 
 
分享:
標題 恭賀簡嘉緯同學 榮獲 陳忠陳葉蕊文教基金會清寒學生獎學金
日期 2015-09-03
 

                    恭賀 

 

                         大二簡嘉緯同學 

 

                        榮獲 陳忠陳葉蕊文教基金會清寒學生獎學金

                        

                              本年度獎學金共524名申請,經初審、複審、實地訪評及決審等階段審議完成。

                                            

 

 
 
相關連結:http://www.cccef.org.tw/