HOME 公告 總覽 內容
 
 
分享:
標題 恭賀張書奇指導羅宜萱彭柏頤陳姿文榮獲2016年土壤與地下水研討會最佳論文獎
日期 2016-11-22
 

 

               土壤與地下水研討會最佳論獎

 

 

 

 

                 羅宜萱、彭柏頤、陳姿文、張書奇

 

"

              利用模擬優養化藻類發酵產物進行地下水三氯乙烯污染整治之可行性探討"

 

 

               獲得105度土壤與地下水研討會最佳論文獎