HOME 公告 總覽 內容
 
 
分享:
標題 106學年度學士班暨進修學士班寒假轉學甄試招生簡章106.10.27
日期 2017-10-27
 

           106學年度學士班暨進修學士班寒假轉學甄試招生簡章

            考生網路報名上傳審查資料:106.11.24(五)9:00~106.12.25(一)17:00止

            繳費期限106.11.24(五)9:00~106.12.25(一)

            詳細請上學校招生組網站查詢

            聯絡人:蘇意婷   電話:04-22840441*565

 
 
相關連結:http://recruit.nchu.edu.tw/college-exam/TS/106/106TS_PAPER.aspx